Indekser på temp table og temp variables

Fra SQL Server 2014 kan du legge på egne indekser også på temp varibles (@MyTempVarTable) tables, det kan gi vesentlig bedre query plans og raskere spørringer!

Du er sikkert klar over at temp tabeller kan godgjøre seg av riktige indekser, men ikke alle som skrver T-SQL vet at det i SQL Server 2014 også kan legges indekser på temp variable tables.

Best er som alltid å teste i et testmiljø, for eksempel ved å skru på SET STATISTICS IO ON i query analyzer. Sjekk pages read (and written), lavere er bedre, men sjekk også Time Elapsed ved å sette; SET STATISTICS TIME ON