Ytelsesutfordringer er til for å løses!

Andre kilder til dårlig ytelses kan være locking eller blocking. Løsningen her kan også være å ta i bruk ny funkskjonalitet som er levert i SQL Server 2008 - 2016, men test først!

Disk IO er ofte en flaskehals i OLTP og OLAP løsninger. Ofte er det mulig å optimalisere både OLTP og OLAP løsninger uten å investere i nye og dyre lagringsløsninger. Stikkord her er valg av indekseringsstrategi, query tuning, fill faktor og column store index. Men også fysisk database design vil være avgjørende for ytelsen. Det gjelder både konfigurasjon av log filer, data filer, temp database og backup og recovery strategi.

CPU er i dag ikke like kritisk som for 10 år siden, men det kan fortsatt være CPU relaterte flaskehalser. Et eksempel kan være når parallelle spørringer får ugunstige execution plans som faktisk kan gå tregere på servere med flere CPU kjerner! En annen ofte oversett faktor er "grønn IT", hvor CPUer skrur ned ytelsen for å spare strøm, det er som oftest ikke en optimal setting på et produksjonssystem!

TempDB, også kjent som SQL Servers "offentlige toalett" kan bli en flaskehals, men også denne kan bli optimalisert gjenom noen få relativt enkle grep.

Ta kontakt via www.sqldba.no om du vil få mer informasjon eller om du har konkrete ytelsesutfordringer på dine SQL databaser!